Firma Projektowo – Budowlana ARCHITKON oferuje Państwu:

 • Generalne wykonawstwo Inwestycji budowlanych
 • Usługi budowlane:

  – roboty ziemne
  – roboty żelbetowe
  – roboty murowe
  – roboty izolacyjne
  – ocieplanie budynków
  – wykonanie elewacji
  – konstrukcje stalowe
  – konstrukcje aluminiowe

 • Roboty remontowe oraz wykończeniowe, wielobranżowe:

  – wykończenia wnętrz, adaptacje lokali na potrzeby Inwestora, remonty
  – układanie posadzek
  – wykończenie ścian
  – wykonanie sufitów
  – montaż stolarki
  – instalacje: wodociągowa i kanalizacyjna
  – instalacje elektryczne
  – instalacje IT
  – chłodnictwo wentylacja
  – instalacja przeciwpożarowe tj. SAP DSO, tryskaczowa

 • Kompleksowa obsługa projektów architektonicznych:

  – projekty budowlane
  – projekty przetargowe
  – projekty wykonawcze
  – projektowanie wnętrz
  – nadzór autorski nad budową

  oraz wielobranżową:

  – projekty konstrukcyjne
  – projekty instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, chłodniczych, gazowych, elektrycznych, niskoprądowych, technologicznych

 • Pełne zastępstwo Inwestorskie:

  – weryfikację dokumentacji projektowej.
  – przeprowadzanie przetargu na wybór wykonawców robót.
  – prowadzenie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym, obowiązującymi
  przepisami i zasadami wiedzy technicznej we wszystkich branżach budowlano-instalacyjnych
  – uzyskanie decyzji dopuszczającej do użytkowania.
  – rozliczenie prowadzonej inwestycji.

  ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY